Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  11
  Styczeń
  500 zł
  12
  Styczeń
  649.84 zł
  13
  Styczeń
  849.18 zł
  14
  Styczeń
  1199.2 zł
  15
  Styczeń
  1499.23 zł
  16
  Styczeń
  486.52 zł
  17
  Styczeń
  663.55 zł
  18
  Styczeń
  999.24 zł
  19
  Styczeń
  1349.67 zł
  20
  Styczeń
  1849.36 zł
  21
  Styczeń
  2003.65 zł
  22
  Styczeń
  1766.88 zł
  23
  Styczeń
  648.18 zł
  24
  Styczeń
  793.1 zł
  25
  Styczeń
  471.93 zł
  26
  Styczeń
  136.35 zł
  27
  Styczeń
  47.81 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.