Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  7
  Styczeń
  749.88 zł
  8
  Styczeń
  1939.42 zł
  9
  Styczeń
  2499.43 zł
  10
  Styczeń
  2999.77 zł
  11
  Styczeń
  3599.41 zł
  12
  Styczeń
  3537.38 zł
  13
  Styczeń
  617.45 zł
  14
  Styczeń
  284.45 zł
  15
  Styczeń
  163.82 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.