Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  4
  Styczeń
  76.51 zł
  5
  Styczeń
  499.37 zł
  6
  Styczeń
  999.35 zł
  7
  Styczeń
  2146.82 zł
  8
  Styczeń
  3499.55 zł
  9
  Styczeń
  4000 zł
  10
  Styczeń
  4406.11 zł
  11
  Styczeń
  2310.18 zł
  12
  Styczeń
  700.38 zł
  13
  Styczeń
  999.77 zł
  14
  Styczeń
  79 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.