Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  4
  Styczeń
  173.03 zł
  5
  Styczeń
  499.41 zł
  6
  Styczeń
  999.57 zł
  7
  Styczeń
  2249.72 zł
  8
  Styczeń
  3484.34 zł
  9
  Styczeń
  2698.44 zł
  10
  Styczeń
  2237.45 zł
  11
  Styczeń
  737.64 zł
  12
  Styczeń
  1000 zł
  13
  Styczeń
  596.7 zł
  14
  Styczeń
  75.15 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.