Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  27
  Grudzień
  884.45 zł
  28
  Grudzień
  1761 zł
  29
  Grudzień
  2119.17 zł
  30
  Grudzień
  2736.64 zł
  31
  Grudzień
  2922.7 zł
  1
  Styczeń
  3257.29 zł
  2
  Styczeń
  3505.41 zł
  3
  Styczeń
  4001 zł
  4
  Styczeń
  4999.13 zł
  5
  Styczeń
  5618.69 zł
  6
  Styczeń
  6505.14 zł
  7
  Styczeń
  7000 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.