Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  21
  Grudzień
  462.65 zł
  22
  Grudzień
  1250.63 zł
  23
  Grudzień
  1435.3 zł
  24
  Grudzień
  1622.21 zł
  25
  Grudzień
  2118.24 zł
  26
  Grudzień
  2546.96 zł
  27
  Grudzień
  2747.56 zł
  28
  Grudzień
  3103.65 zł
  29
  Grudzień
  3379.16 zł
  30
  Grudzień
  2919.07 zł
  31
  Grudzień
  3181.96 zł
  1
  Styczeń
  3411.58 zł
  2
  Styczeń
  3607.01 zł
  3
  Styczeń
  4012.49 zł
  4
  Styczeń
  4500 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.