Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  12
  Styczeń
  499.41 zł
  13
  Styczeń
  650.7 zł
  14
  Styczeń
  999.24 zł
  15
  Styczeń
  1299.73 zł
  16
  Styczeń
  1999.67 zł
  17
  Styczeń
  1554.06 zł
  18
  Styczeń
  1999.13 zł
  19
  Styczeń
  2348.96 zł
  20
  Styczeń
  2238.67 zł
  21
  Styczeń
  2500 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.