Ostatnie transakcje:
Czas Kupujący Kwota Numer weksla

  Dzisiaj kupili ( kupujący )

  Wczoraj kupili ( sprzedający )

  Dzisiejsza wartość weksla wynosi: xxx
  Dzisiejszy limit wynosi: xxx
  Dzisiejsza gwarancja wynosi: xxx

  Ostrzeżenie o Ryzyku - Handluj Odpowiedzialnie

  Każde kupno/sprzedaż podlega prawom rynku i ryzyku z tym związanym, przede wszystkim może nie przynieść żadnych zysków, bądź przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub może narazić Użytkownika na uszczerbek majątkowy, w tym w postaci utraty całości lub części kwoty, za którą został zakupiony weksel, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spadek ceny weksla, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Użytkownikom w przypadku szkód powstałych w wyniku kupna/sprzedaży weksla.

  21
  Grudzień
  1481.7 zł
  22
  Grudzień
  1783.7 zł
  23
  Grudzień
  1950.04 zł
  24
  Grudzień
  2140.58 zł
  25
  Grudzień
  1865.28 zł
  26
  Grudzień
  1735.53 zł
  27
  Grudzień
  1967.45 zł
  28
  Grudzień
  1570.35 zł
  29
  Grudzień
  1752.17 zł
  30
  Grudzień
  1892.12 zł
  31
  Grudzień
  2091.01 zł
  1
  Styczeń
  2228.88 zł
  2
  Styczeń
  2051.7 zł
  3
  Styczeń
  2000 zł
  Wpisz za jaką kwotę chcesz kupić weksel.